Heb jij te maken met couperose (gesprongen bloedvaatjes in je gezicht)?

Algemene voorwaarden QuraDerm

QuraDerm hanteert de volgende onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn op iedere overeenkomst van toepassing en tevens gedeponeerd bij het voorwaardennet.

Artikel 1 Algemeen

 • QuraDerm is opgericht door Imara Weijdema onder Kamer van Koophandel nummer: 63790149, Gevestigd in Tiel, aan de F.J. Ebbensstraat 2.
 • QuraDerm levert huid
 • , en laserbehandelingen op maat tussen QuraDerm en cliënt.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen QuraDerm en cliënt, tenzij schriftelijk andere toepasbare voorwaarden zijn vastgesteld.
 • Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen cliënt en QuraDerm is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst van toepassing.

Artikel 2 Overeenkomst

 • QuraDerm hoeft niet op een behandelingsverlangen in te gaan van een cliënt en mag het uitvoeren van een behandeling weigeren.
  De cliënt wordt tijdig ingelicht over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3 Toestemming

 • QuraDerm kan voorafgaande aan de behandeling schriftelijk toestemming vragen aan de cliënt in de vorm van een informed consent. Dit in het kader van de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG).
 • Bij cliënten jonger dan 18 jaar, dient ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijke toestemming te verlenen.
 • Cliënt dient voorafgaande van de behandeling toestemming te geven voor het maken van foto’s, welke opgenomen worden in het behandeldossier.

Artikel 4 Klachtrecht

 • QuraDerm beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht volgens deze klachtenprocedure, wat een onderdeel is van de klachtenregeling van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
 • QuraDerm zorgt voor afdoende verwijzing naar de klachtenregeling op de website en wachtruimte van de praktijk.

Artikel 5 Afspraken

 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag de behandelaar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele behandelprijs aan de cliënt berekenen.
 • Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag de behandelaar de gehele afspraak annuleren en vijftig procent van de behandeling in rekening brengen.

Artikel 6 Kwaliteit

 • QuraDerm is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten en het Kwaliteitsregister paramedici.
 • QuraDerm volgt cursussen en bijscholingen om de kwaliteit te waarborgen en handelt volgens normen, protocollen en richtlijnen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • Indien er tijdens een overeenkomst van een behandeling een incident voordoet, die tot aansprakelijkheid van QuraDerm leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door QuraDerm afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 • QuraDerm is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding

Artikel 8 Betaling

 • Cliënt draagt na ontvangt van de factuur zorg voor een volledige betaling binnen 14 dagen onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum.
 • Een ingediende factuur bij uw zorgverzekeraar die niet vergoedt wordt achteraf, heeft ook een betalingstermijn van 14 dagen.
 • QuraDerm heeft het recht om incassomaatregelen te treffen. Kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 9 Annulering

 • Bij verhindering van de afspraak dient de cliënt dit 24 uur van te voren bij QuraDerm af te zeggen via telefoon of e-mail.
 • Bij niet tijdige afzegging, kan QuraDerm het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
 • Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail worden geannuleerd.

Artikel 10 Privacy

 • QuraDerm hecht een grote waarde aan de privacy van uw gegevens. Persoonlijke en medische gegevens zullen met zorg worden behandeld. Gegevens zullen nooit aan derden worden versterkt.
 • Alleen behandelaar en betrokken cliënt krijgen inzage in deze persoonlijke gegevens.

Artikel 11 Wijziging

 • Wijzigingen zullen schriftelijk of elektronisch per mail bekend gemaakt worden aan de cliënt en treden één maand na bekendmaking in werking.
 • Wanneer er niet binnen 1 maand bezwaar wordt gemaakt tegen deze wijzigingen, dan zijn de nieuwe algemene voorwaarden van kracht.

Artikel 12 Recht

 • Op elke overeenkomt tussen QuraDerm en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk QuraDerm kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van QuraDerm, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan QuraDerm verstrekt.

QuraDerm kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw medische gegevens.

Waarom Quraderm deze gegevens nodig heeft

QuraDerm verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan QuraDerm uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische- en cosmetische dienstverlening.

Hoelang Quraderm gegevens bewaart

QuraDerm bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

Delen met anderen

QuraDerm verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen eigen website bezoek

Op de website van QuraDerm worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. www.quraderm.nl
QuraDerm gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

QuraDerm maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords- advertenties van QuraDerm bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan QuraDerm te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. QuraDerm heeft hier geen invloed op.

QuraDerm heeft Google geen toestemming gegeven om via QuraDerm verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@quraderm.nl.

QuraDerm zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

QuraDerm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van QuraDerm maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door QuraDerm verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met QuraDerm op via info@quraderm.nl.

QuraDerm is als volgt te bereiken:

Postadres: F.J. Ebbensstraat 2, 4007 WE, te Tiel
Vestigingsadres: F.J. Ebbensstraat 2, 4007 WE, te Tiel
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 63790149

Telefoon: 06 43828405
E-mailadres: info@quraderm.nl

Klachtenregeling

Bij Quraderm Huidtherapie streven we naar goede zorgverlening, maar we begrijpen ook dat er momenten kunnen zijn waarop je niet helemaal tevreden bent. Het is belangrijk om te weten dat we toegewijd zijn aan het aanpakken van klachten en het continu verbeteren van onze service. Laten we eens kijken naar de klachtenregeling in de huidtherapie en hoe we samen streven naar een oplossing.

Graag kijken we samen naar een gepaste oplossing wanneer er zich een klacht voordoet. We moedigen open communicatie aan en willen dat je je vrij voelt om eventuele zorgen met ons te delen. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld, met respect voor de privacy.

Komen wij er samen niet uit? Dan kan je verder je klacht behandelen op de site van het kwaliteitsregister paramedici.